Όροι Χρήσης

  1. Αρχική
  2. Όροι Χρήσης

Σπυρίδων Παγιατάκης 

Ολύμπου 47 Νίκαια, Τ.Κ. 18454

 Α.Φ.Μ.: 035430097, ΔΟΥ: Νίκαια

 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 43988907000

 

 

1. Εφαρμογή

Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά κάθε πώληση προϊόντων μέσω του ιστοτόπου (website) www.homepassion.gr 
του καταστήματος Home passion

 Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν την Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από τo Home passion εγγράφως. 
Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς. 
Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος 
θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. 
Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

2. Παραγγελίες - Συμβόλαιο

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου δια της συμπληρώσεως  και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.homepassion.gr
H παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από το Ηomepassion από την στιγμή που θα λάβετε σχετική ενημέρωση με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας».
 Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο χρήστης.
 Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο, θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση.
Η παραγγελία σας θεωρείται δεσμευτική.

Υποχρεούστε να ελέγξετε την επιβεβαίωση καταχώρησης  και να ενημερώσετε αμέσως το Ηomepassion (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλιως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.
Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:
Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α. 24%.
 Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.
 Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών ισχύουν για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
 Οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών για αγορά μέσω του φυσικού καταστήματος ενδέχεται να διαφοροποιούνται. 
 Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών από το κατάστημα. 
Το Homepassion δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές τιμών προϊόντων που αγοράσθηκαν από το φυσικό κατάστημα της και ο πελάτης   διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηλεκτρονικό της κατάστημα ή το αντίστροφο.
Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Σε περίπτωση μικρής  περιορισμένης διαθεσιμότητας αποθέματος προϊόντος που έχει βγει σε προσφορά το Homepassion 
 διατηρεί εύλογο δικαίωμα οι σχετικές παραγγελίες να εκτελούνται με κριτήριο την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών της,  ήτοι παραγγελιών   καταχωρηθέντων από διαφορετικούς ξεχωριστούς χρήστες.
Το Homepassion στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που   αναγράφονται στον ιστοτόπο www.homepassion.gr  και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την         εισαγωγή  ή και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή και της τιμής ενός προϊόντος.
Στα πλαίσια της καλής πίστεως και για την δική σας προστασία σας παρακαλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα   χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήσετε στην παραγγελία του να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών   στο  2104967036  ή με αποστολή e-mail στο info@homepassion.gr

3. Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:
1.Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς  μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Ακύρωση» που       βρίσκεται στην οθόνη σας. Κάνοντας «κλικ» σε αυτό διακόπτεται αυτόματα η διαδικασία παραγγελιάς.
2.Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε  να καλέστε στο 210 4967036 και θα φροντίσουμε για   την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.
3.Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 210 4967036 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της 
 "Επικοινωνία" εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελιάς.

Θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα και θα σας ενημερώσουμε για όλες τις επιλογές σας.

4. Ανωτέρα Βία

Το Homepassion δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν   να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του Homepassion ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση.

Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών, μεταφοράς, παραγωγής, διακυμάνσεις   των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 2 μηνών, η   παρούσα Σύμβαση μπορεί  να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.


5. Ισχύον Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.homepassion.gr
 διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο  καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας   των  καταναλωτών (ΕΕ) 2016/679  που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

6. Διάφορα
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα.
Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία του  Home Passion  και είναι Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων. 
             
Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.